Formulář pro odstoupení

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět.)

V:
Deutsche Gesellschaft für Homa-Therapie e.V.
Haldenhof 1
78357 Mühlingen

Já / my (*) tímto odvolávám ode mě / nás (*)
uzavřená smlouva o koupi následujícího zboží (*)

Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů)
(pouze s oznámením na papíře)
datum

___________ (*) ​​Nehodící se škrtněte.

Zobrazeno