Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat (Německá společnost pro homa terapii e.V. Haldenhof 1 - 78357 Mühlingen Tel.: +49 7775 920202 E-Mail: dght@homatherapie.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení.

Důsledky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené mít), které mají být splaceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Nesete přímé náklady na vrácení zboží. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Zobrazeno